Eden Springs water

NARYSTĖ IR SERTIFIKATAI

"Quality is for us the most important concern. We carry out meticulous water studies and analyses before being released for distribution. We have the ISO 9001 quality seal that guarantees this.
Agua Eden is a company whose philosophy is about caring for the environment. We are also certified with the ISO 14001 environmental seal and that is why all the springs we work with are local.
As a company striving for innovation, we were the first to obtain the Systematic Quality seal, awarded by the prestigious laboratory Oliver Rodés, and the first to obtain both ISO certifications: Quality and Environment.

NARYSTĖ IR SERTIFIKATAI

Our official certificates guarantee the quality of the water

BALTIC REGIONAL WATERCOOLER ASSOCIATION (BRWA)

Mes esame nariai BALTIC REGIONAL WATERCOOLER ASSOCIATION (BRWA) organizacijos, kuri leidžia sveikatos ir patikimumo normatyvus, kurių turi laikytis visi geriamojo vandens gamintojai Europoje, platina tarptautinius srities normatyvus ir nustato vietinius standartus, kartais net griežtesnius, negu šie normatyvai. BRWA nariai griežtai kontroliuoja gamybos sąžiningumo principus ir produktų kokybę. Viena iš išankstinių sąlygų BRWA organizacijos nariams yra sutikti su netikėtais pilstymo įmonių ir jų struktūrinių vienetų auditais ir griežta kontrole, pradedant pilstymo procesu ir baigiant sutvarkyta gamyklų aplinka

LATSERT

Latvijos sertifikavimo centras patvirtina, kad EDEN geriamasis vanduo atitinka LR MK nutarimą Nr. 235 "Privalomieji geriamojo vandens nekenksmingumo ir kokybės reikalavimai, monitoringo ir kontrolės tvarka", LR MK nutarimą Nr. 158, LR MK nutarimą Nr. 964 ir yra gaminamas, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EK Nr. 852/2004. 

NSF SERTIFIKATAS

Tarptautinė auditorių kompanija NSF patvirtina, kad įmonė Eden Springs Latvia yra kasmetinių auditų dalyvė ir jai priklausančioje vandens gamykloje yra atliekamas auditas, ji yra pripažinta atitinkančia EBWA parengtus higienos, kokybės ir gero vandens gamybos praktikos reikalavimus.