RINKOJE ĮGYVENDINAME DAUGIAUSIA KLIMATO KAITOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ

Gerbiame aplinką, todėl tausojame ją kiekviename žingsnyje. Tapę „Eden“ klientais jūs vandenį vartojate ir organizmo atsargas juo papildote aplinkai nekenksmingu būdu. Dėkojame jums už pagalbą rūpinantis mūsų planeta.

CSR

MŪSŲ INDĖLIS

Laikydamiesi aplinkos tausojimo įsipareigojimų mes saugome gamtą ir atsakingai naudojame jos išteklius.

Vandens ir kavos produkciją tiekiame užtikrindami nulinę taršą, nes į aplinką mūsų išmetamą CO2 kompensuojame ir turime apie tai liudijantį neutralumo anglies junginių aspektu sertifikatą. Grynas vanduo, grynas oras.

Mes esame CarbonNeutral®
Carbon footprint

PLASTIKO PĖDSAKAS

Viena iš anglies dvideginio išmetimo mažinimo iniciatyvų, kurios imamės, yra daugkartinis mūsų butelių naudojimas.

Butelius pakartotinai galima naudoti iki 50 kartų ir tik tada perdirbti.

.RENEWABLE ENERGY

ATSINAUJINANČIOJI ENERGIJA

Visai Europoje vykdomai veiklai reikalingą elektros energiją vartojame tik iš atsinaujinančių šaltinių. Už tai mums išduotas „CarbonNeutral“® elektros energijos vartojimo sertifikatas.