Paskelbimo data: 2018 m. gegužės mėn.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. gegužės mėn.

 

1. ĮVADAS

Šiose Privatumo taisyklėse (Privatumo taisyklės) pateikiama išsami informacija apie tai, kaip UAB „Eden Springs Lietuva“ („EDEN“) naudoja ir saugo Jūsų asmens duomenis, kai naršote mūsų svetainėje www.edensprings.lt (Svetainė), taip pat apie Jūsų teises jų atžvilgiu.

 

Šios Privatumo taisyklės skirtos Jūsų pateiktų arba Jums patekus į Svetainę ir ja naudojantis naršant, perkant mūsų produktus ar paslaugas, prašant iš mūsų informacijos, kreipiantis į mus, pateikiant paraišką arba naudojantis Svetainėje esančiomis funkcijomis ar paslaugomis mūsų gautų asmens duomenų tvarkymui.

 

„EDEN“ gerbia Jūsų teisę į privatumą ir laikosi dabar galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), įsigaliojusį nuo 2018 m. gegužės 25 d., taip pat bet kokių kitų taisyklių, kurios gali būti sukurtos arba papildyti jį ateityje.

 

Rekomenduojame, kad atidžiai perskaitytumėte mūsų Privatumo taisykles ir suprastumėte, kaip Jūsų asmens duomenys naudojami naršant Svetainę.

 

2. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ?

Duomenų valdytojas yra juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, sąlygas ir priemones. Kitaip tariant, valdytojas nusprendžia, kaip ir kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys.

 

Šiose Privatumo taisyklėse duomenų valdytojas yra „EDEN“: UAB „Eden Springs Lietuva“, juridinio asmens kodas: 211638230, registracijos adresas: Savanorių pr. 174A, LT-03153 Vilnius, Lietuva.

 

3. Į KĄ GALITE KREIPTIS BENDROVĖJE „EDEN“ DĖL SAVO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS?

Jeigu turite klausimų arba norite gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą ar apsaugą, galite kreiptis į mus vienu iš toliau nurodytų būdų:

 

Duomenų valdytojas: UAB „Eden Springs Lietuva“

Pašto adresas: Savanorių pr. 174A, LT-03153 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 247 73 77

 

Taip pat galite kreiptis į mus el. paštu: GDPR.Inquiries@edensprings.com.

 

4. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

 

5. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKO „EDEN“?

Šiose Privatumo taisyklėse nurodytais tikslais „EDEN“ renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:

 

 1. tapatybės duomenys: vardas, pavardė, tapatybės dokumentas (mokesčių mokėtojo numeris arba kodas, užsieniečio tapatybės numeris, paso numeris arba leidimas gyventi);

 

 1. kontaktinė informacija: pašto adresas, el. pašto adresas, fiksuotojo ryšio telefono numeris, mobiliojo telefono numeris;

 

 1. operacijų duomenys: informacija apie pirkimus, užsakymai, sutartys, sąskaitos ir surinkimas, mokėjimo būdai, banko duomenys, debeto ar kredito kortelės duomenys, pristatymo instrukcijos (tik tuo atveju, jeigu pasirinkote pateikti tokias pristatymo instrukcijas) ir bet kokie kiti duomenys, susiję su Jūsų sandoriais su mumis;

 

d)         elektroniniai duomenys: IP adresas, įrenginio tipas ir ID, naršyklės tipas ir kalba, sritis, per kurią patenkama į Svetainę, naršymo informacija, veikla Svetainėje.

 

„EDEN“ žinodama nerenka informacijos apie nepilnamečius, nebent turi aiškų jų tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą. Užtikrinate, kad esate sulaukę 16 metų.  Jeigu žinote arba įtariate, kad „EDEN“ turi nepilnamečių asmens duomenų, kreipkitės į mus bet kuriuo iš šių Privatumo taisyklių 3 skyriuje Į KĄ GALITE KREIPTIS BENDROVĖJE „EDEN“ DĖL SAVO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS nurodytų būdų ir ši informacija bus pašalinta.

6. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS ir GAVIMAS

 

„EDEN“ renka ir tvarko asmens duomenis, kuriuos savanoriškai pateikiate mums, kai naudojatės Svetaine, konkrečiai, kai:

 

  • prašote informacijos arba mūsų produktų ir paslaugų pasiūlymų;
  • prenumeruojate mūsų naujienlaiškį;
  • registruojatės mūsų Klientų zonoje arba atnaujinate prieigą prie jos;
  • tikrinate paslaugos prieinamumą namuose arba kitoje vietoje;
  • perkate „EDEN“ produktus ar paslaugas;
  • išsaugotos mokėjimo informacijos panaudojimas būsimoms mokėjimo operacijoms atlikti;
  • prašote techninės pagalbos ar pagalbos dėl „EDEN“ paslaugų;
  • siunčiate mums savo CV, norėdami įsidarbinti.

 

Turite pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie „EDEN“ būtini Jums teikti paslaugas arba Svetainės funkcijas, kurių prašote.

 

Pavyzdžiui, jeigu norite gauti „EDEN“ naujienlaiškį, būtinai turite pateikti mums savo el. pašto adresą. Jeigu prašote mūsų informacijos arba norite, kad su Jumis susisiektume, privalote pateikti mums tuo tikslu reikalingą kontaktinę informaciją. Jeigu norite įsigyti bet kokį produktą ar paslaugą, kurią „EDEN“ siūlo savo Svetainėje, Jums, be kitos informacijos, reikės pateikti pašto adresą, kuriuo galėtume išsiųsti Jūsų užsakymą. Jeigu nepateikiate mums šių asmens duomenų, negalėsime Jums suteikti savo paslaugų.

Visi Svetainėje nurodyti laukai (išskyrus savanoriškus žymėjimo langelius dėl kliento sutikimo gauti rinkodaros pranešimus bei vienkartinio pristatymo paslaugos atveju – dėl kliento sutikimo, kad „EDEN“ turėtų teisę saugoti debeto / kredito kortelės duomenis) yra būtini sutarčiai vykdyti.

Jeigu pateikiama ne visa būtina informacija arba gauname neįprastą arba klaidingą atsakymą, mes negalėsime apdoroti Jūsų prašymo arba suteikti Jums atitinkamos paslaugos ar funkcijos. 

 

Bet kuriuo atveju garantuojate ir atsakote už pateiktų asmens duomenų teisingumą, tikslumą, galiojimą bei autentiškumą ir įsipareigojate juos reikiamai atnaujinti.

 

Norint naršyti Svetainėje nebūtina pateikti mums savo asmens duomenų. Tačiau, kai lankotės mūsų Svetainėje, „EDEN“ automatiškai ir per slapukus, atsižvelgiant į Jūsų naršyklės nuostatas, renka šią informaciją:  IP adresas, įrenginio tipas ir ID, naršyklės tipas ir kalba, sritis, per kurią patenkama į Svetainę, naršymo informacija, veikla Svetainėje. Išsamesnės informacijos pateikta mūsų Slapukų taisyklėse.

 

7. KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?  DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

 

Paprastai Jūsų mums suteikiami ir mūsų gaunami asmens duomenys naudojami Jūsų prašymams ir operacijoms tvarkyti, aukštos kokybės paslaugoms teikti ir informuoti Jus apie galimybes, kurios, mūsų manymu, galėtų Jus dominti.

 

Toliau nurodyti konkretūs tikslai, kuriais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 

 1. Pateikti Jums prašomą informaciją, įskaitant produktų ir paslaugų pasiūlymus. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

 1. Siųsti Jums mūsų naujienlaiškį su informacija, reklamos pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis dėl „Eden Group“ produktų ir paslaugų bei trečiųjų šalių produktų ir paslaugų, kuriais prekiauja ir kuriuos platina „EDEN“. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

 1. Patikrinti paslaugos prieinamumą Jūsų namuose arba kitoje vietoje. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra poreikis Jūsų prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį.

 

 1. Užregistruoti Jus kaip klientą, apdoroti Jūsų operacijas, administruoti santykius pagal sutartį su Jumis, suteikti Jums prieigą prie privačių klientų srities, siųsti Jums atitinkamos informacijos apie produktus ir paslaugas, pranešimus apie pristatymą, priežiūrą, sąskaitas, surinkimą ir mokėjimą, apdoroti operacijas ir mokėjimo būdus, taip pat bet kokius kitus tarnybinius pranešimus arba pranešimus, susijusius su Jūsų kontaktais ir operacijomis, administruoti lojalumo programas, nuolaidas ir reklamos akcijas, vykdyti pasitenkinimo apklausas arba apklausas, susijusias su „EDEN“ prekiaujamais ir platinamais produktais bei paslaugomis. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: jeigu esate fizinis klientas – produkto pardavimo sutarties arba paslaugų teikimo sutarties su „EDEN“ vykdymas, o jeigu esate juridinis klientas – mūsų teisėtas interesas susisiekti ir teikti mūsų paslaugas bendrovei, kurioje dirbate arba kuriai teikiate paslaugas.

 

 1. Sukurti paskyrą, kad suteiktume Jums prieigą prie Klientų zonos, atnaujintume prieigą prie jos ir suteiktume Jums prieigą prie joje esančios informacijos ir paslaugų: informacijos apie Jūsų kliento paskyrą, sąskaitas ir mokėjimą, užsakymų pateikimą, informacijos apie produktus ir paslaugas, kuriais prekiauja ir kuriuos platina „EDEN“, administruotume lojalumo programas, nuolaidas ir reklamos akcijas. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: jeigu esate fizinis klientas – produkto pardavimo sutarties arba paslaugų teikimo sutarties su „EDEN“ vykdymas, o jeigu esate juridinis klientas – mūsų teisėtas interesas susisiekti ir teikti mūsų paslaugas bendrovei, kurioje dirbate arba kuriai teikiate paslaugas.

 

 1. Atsiliepti į techninės pagalbos ar pagalbos, susijusius su „EDEN“ paslaugomis, prašymus. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas bei sutarties vykdymas.

 

 1. Laikyti Jūsų duomenis ir kreiptis į Jus dėl „EDEN“ įdarbinimo ir personalo atrankos procedūrų, taip pat Jūsų dalyvavimui šiuose procesuose administruoti. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

 1. Jeigu duodate sutikimą siųsti Jums rinkodaros pranešimus apie mūsų produktus bei paslaugas ir „EDEN“ prekiaujamus ir platinamus trečiųjų šalių produktus bei paslaugas, mūsų publikacijas, nuomonės apklausas, reklamos ir akcijų informaciją, kuponus, pasiūlymus (įskaitant asmeninius pasiūlymus) ir rekomendacijas dėl mūsų produktų bei paslaugų ir „EDEN“ prekiaujamų ir platinamų trečiųjų šalių produktų bei paslaugų, atsižvelgiant į Jūsų interesus ir pagal mūsų parengtą profilį – telefonu, paštu, el. paštu, SMS ir MMS. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

 1. Mūsų Svetainės ir informacijos saugumui garantuoti. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas suteikti saugią aplinką ir apsaugoti „EDEN“ sistemas bei vartotojų informaciją nuo žalos, taip pat nuo neteisėtos prieigos prie jų ir netinkamo naudojimo.

 

 1. Vidaus administravimo tikslais: planuoti, paskirstyti išteklius, formuoti politiką, gerinti kokybę, strateginei analizei, rinkodarai ir komercinei plėtrai, stebėjimui, auditui, teisinių įsipareigojimų laikymuisi ir, jei reikia, teisinių priemonių priėmimui, vertinimui ir atskaitomybei. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas suprasti ir analizuoti mūsų verslo raidą, tobulinti mūsų produktus bei paslaugas ir tirti būdus, kaip plėtoti ir tobulinti savo verslą.

 

 1. Apie slapukų naudojimą ir paskirtį skaitykite mūsų Slapukų taisyklėse. Šiuo atveju Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

Kai duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, jį galite atsiimti bet kuriuo metu, atsiųsdami pranešimą adresu GDPR.Inquiries@edensprings.com ir nurodydami savo vardą, pavardę ir adresą bendrauti bei patikrinti ir suteikdami būtinus duomenis Jūsų prašymui įvykdyti. Visada galite susisiekti su mumis bet kuriuo šių Privatumo taisyklių 3 skyriuje nurodytų būdų. Į KĄ GALITE KREIPTIS BENDROVĖJE „EDEN“ DĖL SAVO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS?

 

Turėkite omenyje, kad rinkodaros informacijos gavimas nėra būtinas norint palaikyti mūsų santykius su Jumis. Jeigu pageidaujate negauti rinkodaros pranešimų, galite bet kada informuoti mus nurodytomis priemonėmis arba atsisakyti pasinaudodami nuoroda, kuri tais tikslais pateikiama rinkodaros pranešimuose, kuriuos gaunate el. paštu, o jeigu pranešimai pateikiami kitais būdais – tuo tikslu nurodyta tvarka.

 

Vienkartinio pristatymo paslaugos atveju, tokiems klientams jų debeto ar kreditinės kortelės duomenų saugojimas nėra būtinas, norint vykdyti komercinius santykius su „EDEN“, todėl, jei sutikote, kad „EDEN“ saugotų jūsų kortelės duomenis būsimiems pirkimams, Jūs bet kuriuo metu gali atšaukti šį sutikimą (susisiekę su mumis bet kuriuo šių Privatumo taisyklių 3 skyriuje nurodytų būdų. Į KĄ GALITE KREIPTIS BENDROVĖJE „EDEN“ DĖL SAVO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS?). Periodinio pristatymo paslaugos atveju, tokiems klientams būtina, kad „EDEN“ saugotų ir tvarkytų Jūsų kortelės duomenis (arba banko duomenis, priklausomai nuo situacijos), atsižvelgiant į nuolatinį santykių pobūdį ir periodišką bei sistemingą pageidaujamų paslaugų apmokėjimą.

Kokiu laipsniu automatizuotas sprendimų priėmimas?

 

„EDEN“ nenaudoja visiškai automatizuotų sprendimo priėmimo procesų, kad užmegztų, plėtotų arba nutrauktų su Jumis santykius pagal sutartį. Jeigu konkrečiu atveju ketintume naudoti šiuos procesus, informuotume Jus, praneštume apie Jūsų teises šiuo atžvilgiu ir laikytumės savo teisinių įsipareigojimų pagal galiojančias nuostatas.

 

Ar taikysite profiliavimą?

 

Kad galėtume pasiūlyti Jums produktų ir (arba) paslaugų pagal Jūsų interesus ir pagerintume patogumą Jums kaip vartotojui, galime sukurti „komercinį profilį“, pagrįstą pateikta informacija. Tačiau, remiantis šiuo profiliu, automatiniai sprendimai nebus priimami.

 

8. SU KUO MES DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

 

Su trečiosiomis šalimis asmens duomenis naudojame, perduodame arba dalijamės tik pagal šių Privatumo taisyklių nuostatas. „EDEN“ neparduoda ir nenuomoja Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims ir praneša juos fiziniams ar juridiniams asmenims tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą arba laikydamasi galiojančių teisės aktų, kada sutikimas dėl konkretaus perdavimo nebūtinas.

 

Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis dalijamės arba suteikiame joms prieigą prie jų, kai būtina vienu iš toliau aprašytų tikslų, laikydamiesi galiojančių teisės aktų.

 

a. Mūsų tiekėjai. „EDEN“ pateiks Jūsų asmens duomenis arba leis prie jų prieiti bendrovėms, kurios teikia mums paslaugas pagal sutartį, kai būtina pasiekti vieno iš šių Privatumo taisyklių 7 skyriuje KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?-  DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS aprašytų tikslų: IT ir žiniatinklio platformos paslaugoms, užsakymų ir siuntimo administravimas, mokėjimo apdorojimas, el. laiškų platinimas, skambučių centrai, išdėstymo internete paslaugos, rinkodara, rinkos analizė ir reklamos kampanijų organizavimas. Jeigu kuriems nors iš šių paslaugų teikėjų būtina gauti Jūsų asmens duomenis, jie naudos juos tik tam, kad teiktų mums paslaugą pagal mūsų nurodymus. Mes taip pat reikalaujame, kad jie laikytų duomenis konfidencialiai ir saugiai, o kai jie nebebus reikalingi – grąžintų arba sunaikintų juos. Kai kurie iš šių tiekėjų yra užsienyje, tad Jūsų asmens duomenys gali būtų siunčiami į užsienį, kaip aprašyta 8 skyriaus d punkte.

 

b. Teisiniai įsipareigojimai. „EDEN“ gali pranešti Jūsų asmens duomenis, kai tai būtina laikantis teisinio įsipareigojimo, įskaitant perdavimą kompetentingoms institucijoms, teisėjams ir teismams. Tai apima pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija užsiimančių tarnybų reikalavimus.

 

c. „Eden Group“ bendrovės. „EDEN“ suteiks prieigą prie Jūsų asmens duomenų „Eden Group“ bendrovėms šių Privatumo taisyklių 7 skyriuje KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS aprašytais tikslais arba kai būtina parengti, pateikti arba atsakyti į ieškinius arba laikytis įstatyminių reikalavimų. „EDEN“ turi suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų bendrovėms iš „Eden Group“, kurios mums teikia paslaugas ir veikia kaip duomenų tvarkytojos. „Eden Group“ bendrovių yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir už jos ribų, tad Jūsų asmens duomenys gali būtų siunčiami į užsienį, kaip aprašyta 8 skyriaus d punkte. Papildomos informacijos apie „Eden Group“ ir jos struktūrą galite gauti apsilankę adresu https://www.edensprings.com/about-us.

 

d. Tarptautinis duomenų perdavimas. Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitoms „Eden Group“ bendrovėms ir duomenų tvarkytojams Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir už jos ribų. Kai kuriais atvejais ne EEE šalių teisės aktai nesuteikia tokio paties lygio apsaugos Jūsų asmens duomenims, kaip galiojantys EEE. Tačiau už EEE ribų perduodamų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu toks perdavimas vyks remiantis Europos Komisijos priimtais tinkamumo sprendimais arba standartinėmis sutarčių nuostatomis.

 

9. KOKIŲ PRIEMONIŲ IMAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMS APSAUGOTI?

 

„EDEN“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių pagal esamus teisės aktus, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo bet kokio netinkamo naudojimo, sunaikinimo, praradimo, atsitiktinio arba tyčinio pakeitimo, atskleidimo ar neleistinos prieigos, įskaitant priemones, būtinas susidoroti su bet kokiu įtariamu duomenų pažeidimu.

 

Svetainėje yra prisijungimo vartotojo vardu ir slaptažodžiu sistema, per kurią į privačią Klientų zoną gali pateikti tik leistini vartotojai. „EDEN“ niekada nenaudos šios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus minėtos Klientų zonos priežiūrai, komerciniams santykiams su Jumis administruoti ir bet kokioms Klientų zonoje esamoms paslaugoms siūlyti. 

 

Sutinkate laikyti ir naudoti vartotojo vardą su reikiamu atsargumu ir stropumu. Naudojamas slaptažodis yra asmeninis ir neperleidžiamas, jo net laikinai negalima perduoti trečiosioms šalims. Tuo tikslu privalote imtis būtinų priemonių savo slaptažodžiui apsaugoti, kad juo negalėtų pasinaudoti trečiosios šalys. Taigi tik Jūs atsakote už savo slaptažodžio naudojimą ir „EDEN“ nėra atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, susijusius su netinkamu Jūsų slaptažodžio panaudojimu.

 

Jeigu žinote arba įtariate, kad Jūsų slaptažodį naudoja trečiosios šalys arba Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami ne pagal paskirtį arba prieinami be leidimo, kuo greičiau praneškite mums bet kuriuo būdu, nurodytu šių Privatumo taisyklių 3 skyriuje Į KĄ GALITE KREIPTIS BENDROVĖJE „EDEN“ DĖL SAVO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS.  

 

 

10. KIEK ILGAI IŠLAIKOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

„EDEN“ išlaiko Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek būtina įvykdyti tikslus, kuriais jie buvo surinkti arba kol nepasinaudojate savo teise juos pašalinti arba atsiimti savo sutikimą.

 

Po to duomenys bus pašalinami, nebent teisės aktais reikalaujamas arba leidžiamas ilgesnis išlaikymo laikotarpis (pvz., ieškiniams parengti, pateikti arba atsakyti į juos) – tuomet jie bus tinkamai laikomi tiek ilgai, kiek būtina, o tada pašalinti.

 

Norėdami nustatyti tinkamą Jūsų duomenų išlaikymo laikotarpį taikome toliau išvardytus kriterijus.

 

 1. Duomenys, būtini norint Jums suteikti prašomą informaciją, įskaitant produktų ir paslaugų pasiūlymus, išlaikomi tiek laiko, kiek būtina sekti ir apdoroti tokius prašymus, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 2. Duomenys, būtini norint Jums siųsti naujienlaiškius, išlaikomi tol, kol neatsiimate savo sutikimo arba informuojate mus, kad nebenorite jų gauti, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 3. Duomenys, būtini norint užsiregistruoti mūsų Klientų zonoje, išlaikomi sutarties su „EDEN“ galiojimo laiką tol, kol neatsisakote dalyvavimo Klientų zonoje, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 4. Duomenys, būtini patikrinti paslaugos prieinamumą Jūsų namuose arba kitose vietose, išlaikomi tiek, kiek griežtai būtina tais tikslais, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 5. Duomenys, susiję su „EDEN“ produktų ir paslaugų pirkimu pagal sutartį, išlaikomi sutarties su „EDEN“ galiojimo laiką arba tiek, kiek būtina naudotis teisėmis ir laikytis sutarties su „EDEN“ įsipareigojimų, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 6. Duomenys, būtini norint sekti Jūsų prašymus dėl techninės pagalbos arba susijusius su „EDEN“ produktais ir paslaugomis, išlaikomi tiek laiko, kiek būtina sekti ir apdoroti tokius prašymus, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 7. Kai sutinkate gauti rinkodaros pranešimus, Jūsų duomenys bus išlaikomi tol, kol neatsiimate savo sutikimo arba informuojate mus, kad nebenorite gauti tų pranešimų, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 8. Duomenys, siunčiami norint dalyvauti įdarbinimo / personalo atrankos procedūroje, paprastai išlaikomi 3 metus, laikantis galiojančių teisinių nuostatų ir teisės aktuose nustatytų ribinių laikotarpių reikalavimų.
 9. Kai Jūsų įrenginyje įrašomi slapukai, duomenys išlaikomi pagal galiojančius teisinius reikalavimus ir kompetentingų institucijų rekomendacijas.

 

 

11. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ATŽVILGIU?

 

Pagal galiojančius teisės aktus turite tam tikrų teisių dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo.

 

Štai tos teisės.

 

 1. Teisė gauti informaciją. Turite teisę glaustu, skaidriu, suprantamu ir lengvai prieinamu būdu ir aiškiu bei suprantamu tekstu būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą.

 

 1. Prieigos teisė. Turite teisę bet kuriuo metu paprašyti patvirtinti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, suteikti Jums prieigą prie tų duomenų ir informacijos apie jų tvarkymą ir gauti tų duomenų kopiją. Jūsų asmens duomenų kopiją turime suteikti nemokamai, nors už papildomas kopijas gali būti imamas pagrįsto dydžio mokestis, pagrįstas administracinėmis išlaidomis. Savo ruožtu mes galime paprašyti Jūsų tapatybės įrodymo arba daugiau informacijos, kad galėtume sutvarkyti Jūsų prašymą.

 

 1. Ištaisymo teisė. Turite teisę prašyti pataisyti netikslius, pasenusius arba neišsamius savo asmens duomenis. Taip pat galite prašyti, kad bet kokie neišsamūs duomenys būtų papildyti, įskaitant papildomo pateikimo būdą.

 

 1. Pašalinimo teisė. Turite teisę prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis, jeigu, bet kitų dalykų, jie nebereikalingi tam tikslui, kuriuo buvo surinkti arba tvarkomi. Tačiau ši teisė nėra absoliuti, tad galiojančiais teisės aktais numatytais atvejais „EDEN“ gali ir toliau juos laikyti, tinkamai užblokavusi.

 

 1. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę paprašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; tai reiškia, kad mes galime ir toliau juos laikyti, tačiau nebetvarkyti jų, jeigu laikomasi šių sąlygų:

 

- kai užginčijate duomenų tikslumą – laikotarpiu, kurio metu galima patikrinti minėtų duomenų tikslumą;

- tvarkymas yra neteisėtas ir neleidžiate pašalinti duomenų ir vietoje to paprašote apriboti jų naudojimą;

- „EDEN“ nebereikia duomenų tvarkyti, bet jie reikalingi teisiniams ieškiniams parengti, pateikti arba atsakyti į juos;

- kai paprieštaravote dėl duomenų apdorojimo – kol tikrinama, ar „EDEN“ teisinis pagrindas svarbesnis už jūsiškį.

 

 1. Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę perkelti savo duomenis kitam duomenų valdytojui struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir mašinoms suprantamu formatu. Ši teisė taikoma, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutarties vykdymu, o tas tvarkymas vykdomas automatinėmis priemonėmis.

 

 1. Teisė nesutikti. Ši teisė Jums suteikia galimybę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą. Mes nebetvarkysime Jūsų duomenų, nebent pateiksime įtikinamą teisinį pagrindą tvarkyti arba parengti, pateikti arba atsakyti į ieškinį.

 

 1. Teisė atsiimti sutikimą. Tai atvejais, kai buvome gavę Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis siejant su tam tikra veikla (pvz., norėdami siųsti Jums rinkodaros informaciją), tą sutikimą galite bet kada atsiimti.

 

 1. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Turite teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios duomenys pateikti adresu https://vdai.lrv.lt/.

 

Savo teisėmis galite pasinaudoti atsiųsdami pranešimą adresu GDPR.Inquiries@edensprings.com ir nurodydami savo vardą, pavardę ir adresą bendrauti bei patikrinti ir suteikdami būtinus duomenis Jūsų prašymui įvykdyti.

 

Jeigu norite atsiimti sutikimą dėl rinkodaros pranešimų gavimo, galite bet kada informuoti mus nurodytomis priemonėmis arba atsisakyti pasinaudodami nuoroda, kuri tais tikslais pateikiama rinkodaros pranešimuose, kuriuos gaunate el. paštu, o jeigu pranešimai pateikiami kitais būdais – tuo tikslu nurodyta tvarka.

 

Jeigu prašymai yra aiškiai nepagrįsti arba pertekliniai, ypač dėl jų dažnumo, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į atitinkamas administracines išlaidas, arba nevykdyti tų prašymų.

 

Jei norite daugiau informacijos apie savo teises, galite kreiptis į mus bet kuriuo būdu, nurodytu šių Privatumo taisyklių 3 skyriuje Į KĄ GALITE KREIPTIS BENDROVĖJE „EDEN“ DĖL SAVO ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS.

 

12. PATAISOS

 

Kartais „EDEN“ gali keisti šias Privatumo taisykles, kad pritaikytų prie galimų Svetainės pakeitimų arba kiek tai susiję su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ar pagal teisės aktų reikalavimus. Visus tokius pakeitimus jiems atsiradus „EDEN“ paskelbs Svetainėje.