Nuostatos ir sąlygos

Kalėdinė kampanija 2019 m.

Nuostatos ir sąlygos - Kalėdinė kampanija 2019 m.

Kampanija „Būk Kalėdų didvyris“ yra reklaminė „EDEN SPRINGS GROUP“ (toliau – „EDEN“), visų pirma, už skatinimą kiekvienoje jurisdikcijoje atsakingos įmonės, veikla:

•    Ispanija: „EDEN SPRINGS ESPAÑA“, PVM kodas A62247879, registruotos buveinės adresas Avenida Sistema Solar 7, Nave-D, 28830 San Fernando de Henares, Madridas.
•    Prancūzija: „Chateaud'eau SAS“, įmonės kodas 389 785 023, registruotos buveinės adresas Bat C Parc des Damiers, 141 rue du Rateau, 93120 la Courneuve, Prancūzija.
•    Danija: „Eden Springs“ (Danija) AS, įmonės kodas 818 529 28, buveinės adresas Jernholmen 39, 2650 Hvidovre, Danija.
•    Estija: „Eden Springs Estonia OÜ“, įmonės kodas 10190898, buveinės adresas Harju maakond, Talinas, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 90g, 11415.
•    Suomija: „Eden Springs OY Finland“, įmonės kodas 165 7740 – 2, registruotos buveinės adresas Jännekuja 1 01740, VANTAA, Suomija.
•    Latvija: „Eden Springs Latvia SIA“, įmonės kodas 40003387808, registruotos buveinės adresas Ādažu nov., Ādaži, Rīgas gatve 8 – 2, Latvija.
•    Lietuva: UAB „Eden Springs Lietuva“, įmonės kodas 211638230, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 174A, Lietuva.
•    Nyderlandai: „Eden Springs (Nederland) BV“, įmonės kodas 27198876, buveinės adresas Edelgasstraat 50. 2718 SX Zoetermeer, Nyderlandai.
•    Norvegija: „Eden Springs“ (Norvegija) AS, įmonės kodas 981 390 032, buveinės adresas Proff Birkelandsvei 27 B, 1081 OSLO, Norvegija.
•    Švedija: „Eden Springs i Porla Brunn AB “, įmonės kodas 556 596 – 1371, buveinės adresas Box 8011, Malmė, 200 41, Švedija.
•    Portugalija: „Eden Springs Portugal S.A.“, įmonės kodas 501629190, buveinės adresas Rua José Pereira, Lote AE 04, Lisbon, Odivelas, Pontinha and Famões, 1685 635 Famões.
•    Švedija: AB „Eden Springs Scandinavia“, įmonės kodas 556623-2046, buveinės adresas Box 8011, Malmė, 200 41, Švedija.
•    Lenkija: „Eden Springs“ Sp. z o.o., įmonės kodas KRS 0000108260, buveinės adresas ul. PERLA, nr 10, lok. ---, miejsc. DABROWA GÓRNICZA, kod 41-300, poczta DABROWA GÓRNICZA, kraj POLSKA.
•    Švedija: „Eden Springs“ AB (Švedija), įmonės kodas 556420–9046, buveinės adresas 8011, Malmė, 200 41, Švedija.
•    Šveicarija: „Eden Springs“ SA (Šveicarija), įmonės kodas CHE-108.338.029, registruotos buveinės adresas Chemin du Trési 6 B, 1028 Préverenges, Šveicarija.
•    D. Britanija: „Eden Springs UK“ Ltd, įmonės kodas 4063744, registruotos buveinės adresas Unit D, Fleming Centre, Fleming Way, Crawley, RH10 9NN.
•    Vokietija: „Eden Water & Coffee Deutschland GmbH“, įmonės kodas HRB 17935, registruotos buveinės adresas Sperberweg 49, 41468 Neuss, Vokietija.
•    Liuksemburgas: „Chateaud'eau Sàrl“, įmonės kodas B.59.304, buveinės adresas 12, Rue du Commerce, L – 3895 Foetz, Liuksemburgas.
•    Rusija: LLC „Eden Springs“, įmonės kodas 1025001276255, registruotos buveinės adresas 142000, Maskvos sritis, Domodedevskaya, Domodedovo, Highway Kashirskoe, 19.
•     D. Britanija: „Kafevend Group Ltd“, įmonės kodas2693919, registruotos buveinės adresas Unit D Fleming Centre, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9NN.

Toliau kartu vadinamos „EDEN filialai“:

Ispanija, Prancūzija, Danija, Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Švedija, Portugalija, Lenkija, Šveicarija, JK, Vokietija, Liuksemburgas, Rusija kartu vadinamos „EDEN rinkomis“.

VEIKLOS OBJEKTAS

Šia veikla (toliau – VEIKLA) siekiama gerinti „EDEN“ prekės ženklo ir jos aplinkosaugos tikslų matomumą 2020 m. 

VEIKLOS LAIKOTARPIS

VEIKLA vyks nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Iki 2020 m. sausio 31 d. (toliau – „TERMINAS“).

DALYVAVIMAS VEIKLOJE

Norėdami dalyvauti VEIKLOJE, turite būti pilnamečiai.Norėdami dalyvauti VEIKLOJE, dalyviai turi apsilankyti vienoje iš „Eden“ socialinės žiniasklaidos svetainių ir pažymėti „patinka“ prie „Būk Kalėdų didvyris“ įrašo.VEIKLOJE gali dalyvauti visi, įskaitant „EDEN“ klientus, darbuotojus ir jų šeimas.

VEIKLOS TVARKA

Dalyviai gali dalyvauti tik vieną kartą per VEIKLOS TERMINĄ.

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. atitinkamoje „EDEN“ rinkoje „LinkedIn“, „Facebook“ ir „Instagram“ bus paskelbtas įrašas.
„Eden“ el. paštu informuos klientus apie VEIKLĄ ir paaiškins, kaip jie gali dalyvauti.
Už kiekvieną „patinka“, gautą atitinkamame socialinės žiniasklaidos įrašų puslapyje, „Eden“ paaukos1 eurą „We Are Water“ fondui, neviršijant 10 000 EUR sumos visose „Eden“ rinkose. Visi dalyvaujantys vartotojai bus laikomi galiojančiu VEIKLOS įrašu.
Pirmiau minėtos paaukotos lėšos negali būti skirtos jokiai kitai įstaigai ar tikslui; dalyvis negali reikalauti jokios sumos ar atlygio iš dalyvavimo VEIKLOJE.
Visi dalyviai, kurie (i) rašo įžeidžiančius, netinkamus ar gąsdinančius komentarus prieš kitus dalyvius ar „EDEN“ arba (ii) įkelia nuotraukas ir (arba) komentarus į „EDEN“ profilį „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“ ar bet kuriame kitame socialiniame tinkle ar tinklaraštyje, bus pašalinti iš VEIKLOS, jų profiliai bus atitinkamai ištrinti ir (arba) užblokuoti, o visus tokius paskelbtus įrašus „EDEN“  ištrins. „EDEN“ savo nuožiūra priims sprendimą dėl bet kokių veiksmų, susijusių su šiuo klausimu; „EDEN“ pasilieka teisę imtis visų teisinių priemonių, kurių gali prireikti dėl tokių veiksmų.
Be to, „EDEN“ pasilieka teisę iš šios VEIKLOS pašalinti bet kurį dalyvį, kuris, jos manymu, nusprendžia vienaip ar kitaip manipuliuoti VEIKLOS tvarka.
Dalyviai gali dalyvauti VEIKLOJE tik su vienu vartotojo profiliu, o „EDEN“ pasilieka teisę apriboti dalyvavimą tuo atveju, jei dalyvis naudoja daugiau nei vieną vartotojo profilį.
Neleidžiamas automatinis dalyvavimas (pvz., robotai, padirbti profiliai, automatizuota programinė įranga ir t.t.), nesąžiningi dalyviai nebus priimami.
Duomenų klastojimas arba bet kurios iš šių sąlygų pažeidimas taip pat bus pakankamas pagrindas pašalinti iš šios VEIKLOS.

AUKOJIMAS

Aukos sudarys 1 eurą už kiekvieną gautą „patinka“, ne daugiau kaip 10 000 EUR visose „EDEN“ rinkose.

IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Auką gaunanti organizacija bus atsakinga už visus dėl aukojimo kylančius mokestinius įsipareigojimus.„EDEN“ pasilieka teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties atšaukti VEIKLĄ.„EDEN“ pasilieka teisę keisti tvarką arba bet kurią kitą iš šių sąlygų, nurodytų šiose taisyklėse ir nuostatose.

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Dalyviai, dalyvaudami VEIKLOJE, sutinka su šiomis sąlygomis ir sutinka, kad „EDEN“ priims galutinį sprendimą dėl bet kokio ginčo, kuris gali dėl to kilti.

DUOMENŲ APSAUGA / BDAR

Šios VEIKLOS dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

• Valdytojas: Šios VEIKLOS dalyvių pateiktus asmens duomenis kiekvienoje jurisdikcijoje tvarkys atitinkamas „EDEN“ filialas:
a) Ispanija: „EDEN SPRINGS ESPAÑA“, PVM kodas A62247879, registruotos buveinės adresas Avenida Sistema Solar 7, Nave-D, 28830 San Fernando de Henares, Madridas.b) Prancūzija: „Chateaud'eau SAS“, įmonės kodas 389 785 023, registruotos buveinės adresas Bat C Parc des Damiers, 141 rue du Rateau, 93120 la Courneuve, Prancūzija.c) Danija: „Eden Springs“ (Danija) AS, įmonės kodas 818 529 28, buveinės adresas Jernholmen 39, 2650 Hvidovre, Danija.d) Estija: „Eden Springs Estonia OÜ“, įmonės kodas 10190898, buveinės adresas Harju maakond, Talinas, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 90g, 11415.e) Suomija: „Eden Springs OY Finland“, įmonės kodas 165 7740 – 2, registruotos buveinės adresas Jännekuja 1 01740, VANTAA, Suomija.f) Latvija: „Eden Springs Latvia SIA“, įmonės kodas 40003387808, registruotos buveinės adresas Ādažu nov., Ādaži, Rīgas gatve 8 – 2, Latvija.g) Lietuva: UAB „Eden Springs Lietuva“, įmonės kodas 211638230, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 174A, Lietuva.h) Nyderlandai: „Eden Springs (Nederland) BV“, įmonės kodas 27198876, buveinės adresas Edelgasstraat 50. 2718 SX Zoetermeer, Nyderlandai.i) Norvegija: „Eden Springs“ (Norvegija) AS, įmonės kodas 981 390 032, buveinės adresas Proff Birkelandsvei 27 B, 1081 OSLO, Norvegija.j) Švedija: „Eden Springs i Porla Brunn AB “, įmonės kodas 556 596 – 1371, buveinės adresas Box 8011, Malmė, 200 41, Švedija.k) Portugalija: „Eden Springs Portugal S.A.“, įmonės kodas 501629190, buveinės adresas Rua José Pereira, Lote AE 04, Lisbon, Odivelas, Pontinha and Famões, 1685 635 Famões.l) Švedija: AB „Eden Springs Scandinavia“, įmonės kodas 556623-2046, buveinės adresas Box 8011, Malmė, 200 41, Švedija.m) Lenkija: „Eden Springs“ Sp. z o.o., įmonės kodas KRS 0000108260, buveinės adresas ul. PERLA, nr 10, lok. ---, miejsc. DABROWA GÓRNICZA, kod 41-300, poczta DABROWA GÓRNICZA, kraj POLSKA.n) Švedija: „Eden Springs“ AB (Švedija), įmonės kodas 556420–9046, buveinės adresas 8011, Malmė, 200 41, Švedija.o) Šveicarija: „Eden Springs“ SA (Šveicarija), įmonės kodas CHE-108.338.029, registruotos buveinės adresas Chemin du Trési 6 B, 1028 Préverenges, Šveicarija.p)    D. Britanija: „Eden Springs UK“ Ltd, įmonės kodas 4063744, registruotos buveinės adresas Unit D, Fleming Centre, Fleming Way, Crawley, RH10 9NN.q) Vokietija: „Eden Water & Coffee Deutschland GmbH“, įmonės kodas HRB 17935, registruotos buveinės adresas Sperberweg 49, 41468 Neuss, Vokietija.r) Liuksemburgas: „Chateaud'eau Sàrl“, įmonės kodas B.59.304, buveinės adresas 12, Rue du Commerce, L – 3895 Foetz, Liuksemburgas.s) Rusija: LLC „Eden Springs“, įmonės kodas 1025001276255, registruotos buveinės adresas 142000, Maskvos sritis, Domodedevskaya, Domodedovo, Highway Kashirskoe, 19.t) D. Britanija: „Kafevend Group Ltd“, įmonės kodas2693919, registruotos buveinės adresas Unit D Fleming Centre, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9NN.

• Tikslas: asmens duomenys, kuriuos pateiks šios VEIKLOS dalyviai, bus naudojami tik tinkamam VEIKLOS valdymui.
Dalyvaudamos šioje veikloje, dalyviai sutinka su pirmiau minėtu tikslu.

• Saugojimas: Dalyvių asmens duomenys bus saugomi iki TERMINO pabaigos arba iki tol, kol dalyviai pasinaudos savo teise reikalauti ištrinti jų asmens duomenis, arba savo teise nesutikti, kad juos tvarkytų atitinkamas „EDEN“ subjektas.

• Teisėtas pagrindas: Pateikti asmens duomenys bus tvarkomi remiantis dalyvio sutikimu ir „EDEN“ vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su VEIKLOS vykdymu.Dalyviai gali bet kada atšaukti duotą sutikimą, nereikalaujant pagrįsti savo sprendimo, bet kokiomis priemonėmis pranešdami apie tai atitinkamam „EDEN“ subjektui. Bet kokiu atveju dalyviai informuojami, kad atšaukus sutikimą VEIKLOS metu, jie nebedalyvaus VEIKLOJE. Dalyviai informuojami, kad jų atsisakymas pateikti savo asmens duomenis reikš, kad jie negalės dalyvauti šioje VEIKLOJE.

• Gavėjai: Dalyvių asmens duomenys nebus perduoti jokioms trečiosioms šalims ir bus tvarkomi tik „EDEN“.Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, „EDEN“ filialas dalinsis anonimine informacija apie VEIKLĄ, kad galėtų stebėti teisingą jos vykdymą ir analizuoti jos poveikį visoms „EDEN“ rinkoms.

• Teisės: Dalyviai gali nesutikti, kad „EDEN“ naudotų jų asmens duomenis bet kuriuo metu ir be jokių kompensacijų, taip pat gali pasinaudoti savo teise gauti informaciją, ištaisyti, ištrinti, prieštarauti duomenų perkeliamumui, tvarkyti duomenis, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti automatizuotam duomenų apdorojimui,  jei taikoma, susisiekus su atitinkamu „EDEN“ partneriu:

Šalis: Ispanija
El. paštas: GDPR.Eden@aguaeden.es
Pašto adresas: Avenida Sistema Solar 7, Nave-D, 28830 San Fernando de Henares, Madridas.    

    
• Papildoma informacija:
Dalyviai gali rasti papildomos ir išsamios informacijos apie duomenų apsaugą mūsų interneto svetainėje: https://www.edensprings.com/privacy-policy Dalyviai garantuoja, kad „EDEN“ pateikiami asmens duomenys pagal šią VEIKLĄ yra teisingi, atnaujinti ir tikslūs, nes nuo to priklauso VEIKLOS sėkmė.Dalyviai privalo pranešti „EDEN“ apie visus savo asmens duomenų pakeitimus per TERMINĄ.VEIKLOS dalyviai aiškiai pripažįsta ir sutinka su bet kokiais veiksmais, kuriais siekiama patikrinti jų tapatybę.

REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA

Tiek „EDEN“, tiek VEIKLOS dalyviai sutinka visus nesutarimus ar ginčus dėl šių taisyklių aiškinimo ar taikymo spręsti atitinkamo „EDEN“ filialo miesto teismų jurisdikcijai, nebent galiojančiuose vartotojų apsaugos įstatymuose būtų nustatyta kitaip.