Mūsų „Eden“

Mūsų „Eden“ vertybės atspindi mūsų esmę ir mūsų ateities lūkesčius. Jos lemia mūsų elgesį, mūsų bendravimą įmonėje, tai, kaip priimame sprendimus, ir mūsų ryšius su klientais, tiekėjais ir bendruomenėmis, kuriose vykdome veiklą. Šios vertybės įkvepia mus judėti į priekį ir prisidėti prie sėkmingos ateities.

Mums rūpi

Mums rūpi mūsų darbuotojai, klientai ir verslo partneriai, su kuriais siekiame sukurti pasitikėjimu grindžiamus ir ilgalaikius ryšius.

  • Mums rūpi mūsų darbuotojai, kuriems padedame išvystyti savo potencialą ir jaustis daug pasiekusiems.
  • Esame pasišventę savo klientams ir kasdien teikiame jiems aukštos kokybės paslaugas ir produktus.
  • Mes visada elgiamės sąžiningai ir etiškai, nes tikime, kad „Eden“ reputacija yra svarbiausias įmonės turtas.
  • Valdome savo verslą atsakingai, rūpindamies i bendruomenėmis ir aplinka, taip prisidėdami prie tvaresnės ateities mums visiems.

Mes drįstame

Mes drįstame atnešti pokyčių. Mes turime drąsos išbandyti naujus būdus, kurti naujoves ir pirmauti savo verslo segmente.

  • Skatiname kūrybiškumą ir naujovių kūrimą kaip pagrindinę varomąją jėgą sėkmės link.
  • Tikime, kad kiekvienas, eidamas savo pareigas, gali atnešti pokyčių ir įkvėpti kitus, demonstruodamas įžvalgumą ir pasididžiavimą tuo, ką jis daro.
  • Turime ilgalaikę viziją ir strategiją, kuria vadovaujamės, bei lankstumą, padedantį greitai prisitaikyti prie naujų aplinkybių.

Mes pirmaujame

Mūsų tikslas yra pirmauti, kad ir ką bedarytume. Mūsų entuziazmas siekti tobulumo skatina mus kelti kartelę ir nuolat tobulėti.

  • Dedame visas pastangas, kad viršytume savo klientų lūkesčius, demonstruodami entuziazmą, lankstumą ir aukštą profesionalumo lygį.
  • Esame įsitikinę, kad dirbdami kaip viena komanda, kurios centre yra mūsų klientai, galime pasiekti neįtikėtinų rezultatų.
  • Mūsų paslaugų ir produktų kokybė yra svarbiausias mūsų sėkmės veiksnys, kuris išskiria mus iš konkurentų. Siekiame būti pripažinti kaip geriausias vandens ir kavos sprendimų teikėjas.