Vartotojams NSF sertifikato ženklinimas yra...

 • Produkto saugumo ir kokybės įrodymas bei tikrumas.
 • Įrodymas, kad produktas atitinka arba viršija šalies standarto normas.
 • Suvokimas, kad yra atliktas objektyvus testavimas ir patikrinimas, remiantis nustatytais standartais ir gairėmis.
 • Ženklinimas yra patikimumo simbolis, kuris turi įtakos pozityviai pirkimo elgsenai dėl prekių ženklo arba sertifikavimo.
 • Būdas, kaip pasirinkti vieną iš daugelio, regis lygiaverčių, prekių ženklų. Sertifikuoti produktai yra registruoti internete, kad būtų galima kuo paprasčiau atlikti tūkstančių pasaulinėje rinkoje esančių produktų patikrinimą.

Mažmenininkams NSF sertifikavimas yra...

 • Įrodymas, kad yra atlikta gamintojo patalpų revizija.
 • Patvirtinimas, kad yra pasiektas arba viršytas atitinkamumas Geros gamybos praktikai (GGP).
 • Per patikrinimus gautas patvirtinimas, kad produktas atitinka JAV federalinės Vaistų agentūros ir Europos saugos ir kokybės standartus.
 • Objektyvus produkto ženklinimo patikrinimas, kad būtų užtikrinti juridiniai Identifikavimo standartai ir Kilmės atitiktis.
 • Per objektyvius produkto patikrinimus ir Nepriklausomų trečiųjų šalių patikrinimus nuolatinės atitikties gavimas.
 • Atitinkamas rūpestis, kad produktas atitinka gamybos saugos, vientisumo, autentiškumo ir patvirtintus metodus.
 • Balų skirtumas, pagal kurį galima įvertinti tiekėjus.

Valdžios atstovams ir reguliavimo tarnyboms NSF sertifikavimas yra...

 • Patvirtintas standartų nustatymo metodas, pagrįstas per bendro patikrinimo procesą gautu Atitikties įvertinimu. Patikrinimą atlieka Visuomeninės sveikatos konsultantų tarybos institucija iš 45 šalių narių ir Amerikos nacionalinių standartų institutas (ANSI) per bendrų trečiųjų šalių sprendimų sertifikavimo programas.
 • ANSI, Kanados standartų tarybos ir Europos standartų Organizacijos akredituotas tarptautiniu mastu pripažintas standartas.
 • Priimtas visose 50 JAV valstijose, turi licencijavimo atitiktį, įskaitant revizijos, testavimo ir HACCP standarto atitikties licencijavimą.
 • NSF ženklinimas rinkoje puikiai veikia jau 65 metus ir yra įtrauktas į daugelio valstybių saugos praktikos kodekso nuorodas.
 • Išlaikoma Valstybinės sveikatos organizacijos, skiriant Vandens kokybės ir maisto saugumo bendradarbiavimo centrą.
 • Objektyvus testas, kuris užtikrina, kad prekių ženklas atitinka arba viršija Maisto saugumo ir kokybės reikalavimus.

Gamintojams NSF sertifikavimas yra...

 • Visaapimančios Rizikos valdybos strategijos dalis, užtikrinant atitinkamumą reguliuotojo reikalavimams.
 • Prekių ženklo apsauga, kurią užtikrina trečiųjų šalių atliktas testavimas ir ANSI akredituotas nepelno organizacijos patikrinimas.
 • Reguliuotojų (JAV federalinė vaisto agentūra, EPA, ES, valstybiniai ir vietiniai sveikatos standartai), vartotojų (vartotojai, valdžia, tikslintojai, konsultantai ir mažmeniniai prekiautojai) ir gamintojų pripažintas bendras standartas.
 • „Geriausia praktika“, kad būtų užtikrinta kokybė, saugumas ir atitiktis kokybės bei saugumo reikalavimams visoje įmonėje.
 • Palaikomas Visuomeninės sveikatos ir saugumo institucijų 1000 profesionalų komandos, kuri dirba daugiau nei 85 valstybėse visame pasaulyje, kad padėtų atlikti reviziją, testavimą ir standartų nustatymą.
 • Būdas, kaip išsiskirti iš kitų prekių ženklų ir gauti konkurencinį pranašumą.